My Community Slapeloosheid: als niet kunnen slapen u wakker houdt

Blog Information

 • Posted By : sps sabbir
 • Posted On : Jun 15, 2021
 • Views : 21191
 • Category : MLB
 • Description :

Overview

 • Wat is slapeloosheid?

  Mensen die aan slapeloosheid lijden, hebben moeite met het inslapen of met het doorslapen. Na een slechte nacht voelen ze zich moe en kunnen ze zich niet goed concentreren. Maar omdat de slaapduur zo variabel is en dit soort slaap­problemen zoveel voorkomt, is het moeilijk aan te geven welke slaaplengte als normaal en welke als afwijkend moet worden beschouwd. De meeste mensen hebben slaapproblemen als ze zich gejaagd, bezorgd of opgewonden voelen of bedroefd zijn door het verlies van een geliefd persoon. Als deze moeilijkheden intens van aard zijn of lang gaan duren, kunnen deze door stress geïnduceerde insomnieën lijden tot de overmatige opwinding van een manisch-depressieve psychose of tot een depressie, de keerzijde van dezelfde stoornis. Omgekeerd zullen mensen die ontvankelijk zijn voor stemmingsstoornissen, voor panische angst of zelfs voor schizofrenie hun slaap verstoord vinden, alleen om hun kli­nische symptomen nog slechter te achten. De rode draad in dit continuüm is stress, een te hoge en onprettige vorm van vigilantie die bij sommigen van bin­nenuit komt, maar bij de meeste mensen door factoren in de buitenwereld wordt teweeggebracht.

  De neurofysiologie van de slaap is niet alleen van belang om te begrijpen

  wat er in fysieke zin in ons brein omgaat als we woelen en draaien, maar ook voor het verminderen of hanteren van de ongewenste effecten van slapeloos­heid. Stel je eens voor wat er gebeurt als we ons zorgen maken. De neuronen van de cortex worden geactiveerd en deze geactiveerde neuronen exciteren op hun beurt de reticulaire en aminerge neuronen in de hersenstam. De neurale ba­lans slaat door naar de aminerge kant en onze zorgen zetten een interne drijf­veer in gang die ervoor zorgt dat we langdurig wakker blijven.

   

   

  Benzodiazepines als slaapbevorderende medicatie

  Als gevolg van een toenemend onderzoek naar slaap, is vooruitgang geboekt bij het vinden van stoffen die gebruikt kunnen worden om de slaap te bevorderen. Nog steeds ontbreekt het echter aan een natuurlijk voorkomende slaapstof of hypnoticum dat geen bijwerkingen kent.

  Een tamelijk nieuwe groep hypnotica wordt gevormd door de benzodiazepinen, waartoe vrijwel alle moderne slaapmiddelen evenals enkele zeer bekende tranquillizers behoren, zoals diazepam (valium). Deze stoffen werken effectief maar hebben diverse ongunstige eigenschappen. Ten eerste kan langdurig gebruik leiden tot een subtiele maar niet te ontkennen afhankelijkheid. Een van de eerste tekenen daarvan is het terugkeren van de slapeloosheid, die tijdelijk weer kan worden opgeheven door een hogere dosis van het slaapmiddel. Op de lange duur vergroot het slaapmiddel echter alleen nog maar de slapeloosheid. De hersenen zijn dan niet alleen aan het middel gewend geraakt, maar er als het ware ook door vergiftigd. Met name bij het stoppen van de medicatie komt de slapeloosheid in een verhevigde mate terug en wordt van een rebound-insomnie gesproken. Als patiënt en arts zich niet bewust zijn van de oorzaak van dit effect, grijpen ze vaak terug naar het middel en wordt zelfs de dosis verhoogd. Maar dit stelt slechts de dag uit dat de rekening van de slapeloosheid vereffend zal moeten worden. Een laatste probleem, ten slotte, is dat het farmacon in het lichaam wordt omgezet in andere stoffen. Deze kunnen zich langzaam opstapelen en de alertheid alsmede de aandacht tijdens het wakker zijn beïnvloeden.

  Hoe bevorderen de benzodiazepinen eigenlijk rust en slaap? In de normale hersenen komen inhibitoire effecten tot stand door de neurotransmitter gamma-aminoboterzuur, GABA. GABA remt de activiteit van neuronen in de dorsale raphekem. De output aan serotonine, die normaal tijdens de slaap al afgenomen is, wordt nu extra geremd. Naar alle waarschijnlijkheid helpen benzodiazepinen bij de GABA remming van het serotonerge systeem. Op deze manier zouden ze ook de neuronale activiteit onderdrukken waarop wakker zijn, alertheid en gespannenheid berusten.

   

  Nieuwe hypnotic

  Zolpidem en Zopiclone zijn beide niet-benzodiazepinehypnotica. Een dubbelblind vergelijkend onderzoek van de twee geneesmiddelen bij de behandeling van chronische primaire slapeloosheid toonde aan dat zolpidem kopen ten minste even effectief was als zopiclone. Aanzienlijk minder mensen viel terug in slapeloosheid na het staken van het geneesmiddel. Ook werd het beter verdragen.

  De twee geneesmiddelen, die beide niet-benzodiazepinehypnotica zijn, werken bijna hetzelfde.

  Zolpidem wordt gebruikt om een bepaald slaapprobleem bij volwassenen te behandelen. Het geneesmiddel behoort tot de groep van de zogeheten sedatief-hypnotica, die inwerken op de hersenen om een kalmerend effect teweeg te brengen. Het is een niet-benzodiazepinehypnoticum en wordt voorgeschreven voor een kortdurende behandeling, meestal 1 tot 2 weken of minder.

  Zopiclone daarentegen is ook een niet-benzodiazepinehypnoticum dat wordt gebruikt bij de behandeling van slapeloosheid. Het is de slaappil die vaak wordt gebruikt voor de behandeling van zware periodes van slapeloosheid. Zopiclone zorgt ervoor dat u snel in slaap valt en voorkomt dat u 's nachts wakker wordt.

  Zopiclone wordt als tablet op de markt gebracht. Het is ook verkrijgbaar in vloeibare vorm, bedoeld voor mensen die moeite hebben met het slikken van tabletten.

   

  Meer weten over slapeloosheid?

  Bezoek dan de volgende websites:

  https://onlineapotheek.io/slapeloosheid/

  https://onlineapotheek.co/slapeloosheid/